Rizika projektu

Kontrola a prevence rizik v projektu
Minimalizujte neočekávané události v projektu vytvořením registru rizik a akčního plánu pro jejich předcházení. Získáte tak jistotu, že nepředvídané problémy váš projekt nezhatí.

Od rozpoznání rizika k úspěšné realizaci s FlexiProject

Je všeobecně známo, že mnoho projektů není dokončeno včas nebo v rámci rozpočtu a často nepřináší očekávané výsledky. Tento stav má jistě mnoho důvodů. I přes usilovnou snahu projektového manažera a celého projektového týmu není snadné vypracovat projektový plán, který lze realizovat bez výrazných odchylek. Při realizaci velkých a složitých projektů to ve skutečnosti není snadné. Běžnou praxí je identifikovat rizika projektu, aby se předešlo nepředvídatelným situacím v projektu. Rizika projektu jsou nežádoucí situace, které mohou negativně ovlivnit průběh projektu. Protože jsou nežádoucí, zdá se být rozumné se ptát, zda je lze předvídat a čelit jim. Několik rizik lze předvídat, pokud projektový tým pravidelně věnuje dostatek času identifikaci a vyhodnocování rizik. Vedení záznamů o projektových rizicích u každého významného projektu by se bezpochyby mělo stát standardní praxí. Například rizika projektu by měla být po identifikaci popsána ve zvláštním listu rizik. Když se rozhodnete zavést program pro řízení projektů, je vhodné zajistit, aby měl funkce pro identifikaci a sledování rizik projektu. FlexiProject je program pro správu projektů a portfolia se zabudovaným registrem rizik projektu.

Ve FlexiProject lze navíc rizika projektu propojit s úkoly v harmonogramu projektu. Pokud jsou rizika projektu spojena s úkoly v harmonogramu, jsou v harmonogramu viditelné varovné ikony, které signalizují místa s riziky v projektu. Především při realizaci velkých a složitých projektů je toto řešení přínosné, protože okamžitě upozorní manažera a projektový tým na riziková místa projektu. Rizika projektu by měla mít přinejmenším přiřazeného vlastníka, definovaný dopad na projekt a pravděpodobnost jejich výskytu a plán opatření k jejich předcházení. Je vhodné podporovat takovou kulturu projektového řízení v organizaci, v níž je systematicky věnován čas identifikaci a diskusi o rizicích projektu. Zaznamenávání rizik u projektů také umožňuje organizaci poučit se z chyb, což pomáhá lépe plánovat a realizovat další projekty.

Kontaktujte nás a dozvíte se více o podrobnostech FlexiProject
Pokud chcete prozkoumat všechny možnosti, které FlexiProject nabízí, obraťte se na naše specialisty.