Ganttův diagram

Grafické sledování průběhu projektu pomocí Ganttova diagramu
FlexiProject vám pomůže sledovat odchylky, řídit vztahy, kontrolovat termíny a sledovat kritickou cestu pomocí Ganttova diagramu.

Využití plného potenciálu Ganttových diagramů v aplikaci FlexiProject

Ganttův diagram je bezpochyby jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro řízení projektů. Tento graf vizuálně zobrazuje harmonogram projektu. Především zobrazuje fáze, etapy, úkoly a milníky projektu. Nejpodstatnější hodnotou Ganttova diagramu je totiž schopnost vytvářet logické vztahy mezi úkoly v projektu. A co je nejdůležitější, dobrý software pro řízení projektů nabízí všechny druhy možných vztahů mezi projektovými úkoly. Jedná se o vztahy začátek-začátek, začátek-konec, konec-začátek a konec-konec. Způsob vytváření vztahů v Ganttově diagramu musí být samozřejmě jednoduchý a intuitivní. Po vytvoření vztahů je zajištěno, že změna v jednom úkolu ovlivní závislé úkoly. Významnou výhodou tohoto grafu je totiž možnost vidět, jak jsou všechny úkoly rozděleny v rámci celého projektu.

Ganttův diagram dostupný v softwaru pro řízení projektů FlexiProject má zabudované všechny typy vztahů mezi úkoly. Nabízí několik konfigurovatelných a přizpůsobitelných možností, které odpovídají rozsahu probíhajícího projektu. Uživatelé FlexiProject se mohou rozhodnout, zda budou sledovat vlastníky úkolů, termíny úkolů nebo kritickou cestu. Velkou výhodou Ganttova diagramu je možnost sledovat odchylky od schváleného plánu projektu. Díky tomu bude projektový manažer vždy znát předpokládané datum dokončení projektu a jeho porovnání s plánem. Vynikajícím přínosem pro projektového manažera a pracovníky kanceláře projektového řízení je možnost současně sledovat Ganttův diagram a úroveň vytížení projektových zdrojů. Pokud vedoucí projektu zjistí, že vybrané zdroje jsou v určitém období přetíženy prací, může změnit termíny plnění úkolů. Díky tomu je plánování kritických zdrojů mnohem dostupnější. Pokročilý software pro řízení projektů umožňuje sledovat závislosti mezi úkoly z různých projektů na Ganttově diagramu. To je užitečná funkce pro firmy, které řídí projektové programy. Aby byl Ganttův diagram široce používán, musí být intuitivní, nabízet vysoký stupeň konfigurovatelnosti a zajistit, aby byla zachována logika projektu po vytvoření vztahů mezi úkoly.

Kontaktujte nás a dozvíte se více o podrobnostech FlexiProject
Pokud chcete prozkoumat všechny možnosti, které FlexiProject nabízí, obraťte se na naše specialisty.