Cennik i Plany FlexiProject

Dostosuj liczbę licencji do potrzeb swojej organizacji.
FlexiProject oferuje elastyczny system licencjonowania, który pozwala dostosować rodzaj licencji do specyficznych potrzeb każdej organizacji. Jednocześnie można korzystać z określonej liczby licencji pełnych, standardowych i bezpłatnych. Skorzystaj z naszego konfiguratora, aby wybrać idealny plan i wybrać liczbę licencji, których naprawdę potrzebujesz.
OSZCZĘDŹ DO 20%

Rocznie

Miesięcznie

Darmowy
00PLN
użytkownik miesięcznie

Najważniejsze cechy:

 • Widok własnych zadań
 • Zmiana statusu zadania
 • Powiadomienia e-mail
Standard
6060PLN
użytkownik miesięcznie

Najważniejsze cechy:

 • Dodawanie komentarzy i załączników
 • Podgląd listy harmonogramu i wykresu Gantta
 • Rejestracja czasu pracy
Pełny
180180PLN
użytkownik miesięcznie

Najważniejsze cechy:

 • Tworzenie harmonogramów i budżetów
 • Tworzenie projektów
 • Ścieżki akceptacji
 • Portfele projektów i raporty
 • Administracja systemem
OGÓŁEM
Rozpocznij za darmo
Porównaj wszystkie plany FlexiProject
Darmowy Standard Pełny
Zadania
Lista zadań do wykonania Checked

Checked

Checked

Zmiana statusu i postępu Unchecked

Checked

Checked

Dodawanie komentarzy Unchecked

Checked

Checked

Dodawanie załączników Unchecked

Checked

Checked

Edytowanie zadania Unchecked

Checked

Checked

Dodawanie zadań niezwiązanych z projektem Unchecked

Checked

Checked

Delegowanie zadań niezwiązanych z projektem Unchecked

Unchecked

Checked

Powiadomienia e-mail Checked

Checked

Checked

Następujące zadania Unchecked

Checked

Checked

Projekt
Dodawanie projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Usuwanie projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Archiwizacja projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Parametryzacja projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Definiowanie uprawnień do projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Definiowanie funkcjonalności projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Określanie warunków projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Harmonogram projektu
Dodawanie zadań i kamieni milowych Unchecked

Unchecked

Checked

Podgląd harmonogramu Unchecked

Checked

Checked

Tworzenie relacji między zadaniami Unchecked

Unchecked

Checked

Definiowanie dni roboczych Unchecked

Unchecked

Checked

Przywracanie zmian wprowadzonych przez innych użytkowników Unchecked

Unchecked

Checked

Dodawanie kosztów, ryzyka, produktów Unchecked

Unchecked

Checked

Dodawanie kolumn niestandardowych Unchecked

Unchecked

Checked

Integracja z JIRA Unchecked

Unchecked

Checked

Eksport harmonogramu Unchecked

Checked

Checked

Wykres Gantta
Dodawanie zadań i kamieni milowych Unchecked

Unchecked

Checked

Podgląd wykresu Gantta Unchecked

Checked

Checked

Edytowanie dat na wykresie Unchecked

Unchecked

Checked

Tworzenie relacji na wykresie Unchecked

Unchecked

Checked

Wyświetlanie ładowania zasobów Unchecked

Checked

Checked

Eksport wykresu Gantta Unchecked

Checked

Checked

Wykres Kanban
Dodawanie zadań Unchecked

Unchecked

Checked

Widok tablicy Kanban Unchecked

Checked

Checked

Edycja tablicy Kanban Unchecked

Unchecked

Checked

Czas pracy
Śledzenie czasu pracy Unchecked

Checked

Checked

Osobisty raport czasu pracy Unchecked

Checked

Checked

Raport czasowy projektu zespołowego Unchecked

Unchecked

Checked

Zasoby
Definiowanie czasu trwania zadań Unchecked

Unchecked

Checked

Definiowanie dostępności zasobów Unchecked

Unchecked

Checked

Przegląd obciążenia zasobów Unchecked

Unchecked

Checked

Raport obciążenia zasobów projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Czat projektu
Wyświetlanie wiadomości Unchecked

Checked

Checked

Dodawanie wiadomości Unchecked

Checked

Checked

Budżet projektu
Definiowanie struktury budżetu Unchecked

Unchecked

Checked

Tworzenie prognoz Unchecked

Unchecked

Checked

Śledzenie kosztów Unchecked

Unchecked

Checked

Przegląd budżetu Unchecked

Unchecked

Checked

Widok harmonogramu wydatków Unchecked

Unchecked

Checked

Dodawanie załączników Unchecked

Unchecked

Checked

Dodawanie komentarzy Unchecked

Unchecked

Checked

Powiązanie kosztów z zadaniami Unchecked

Unchecked

Checked

Eksport budżetu Unchecked

Unchecked

Checked

Ryzyko związane z projektem
Dodawanie ryzyka związanego z projektem Unchecked

Unchecked

Checked

Przeglądanie ryzyka związanego z projektem Unchecked

Checked

Checked

Ryzyko związane z edycją Unchecked

Checked

Checked

Dodawanie załączników Unchecked

Checked

Checked

Dodawanie komentarzy Unchecked

Checked

Checked

Produkty projektu
Dodawanie produktów projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Wyświetlanie produktów projektu Unchecked

Checked

Checked

Edytowanie produktów projektu Unchecked

Checked

Checked

Dodawanie załączników Unchecked

Checked

Checked

Karta projektu
Definiowanie szablonów kart projektów Unchecked

Unchecked

Checked

Edytowanie karty projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Przeglądanie karty projektu Unchecked

Checked

Checked

Zatwierdzanie karty projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Eksport karty projektu Unchecked

Checked

Checked

Automatyczne przeglądy projektów
Definiowanie szablonów raportów okresowych Unchecked

Unchecked

Checked

Tworzenie recenzji Unchecked

Unchecked

Checked

Edytowanie karty przeglądu projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Eksportowanie podsumowania recenzji Unchecked

Unchecked

Checked

Dodawanie komentarzy Unchecked

Unchecked

Checked

Archiwizowanie recenzji Unchecked

Unchecked

Checked

Przeglądanie historycznych recenzji Unchecked

Unchecked

Checked

Raporty
Tworzenie raportów Unchecked

Unchecked

Checked

Wyświetlanie raportów Unchecked

Unchecked

Checked

Edytowanie raportów Unchecked

Unchecked

Checked

Zatwierdzenie
Definiowanie przepływów pracy zatwierdzania Unchecked

Unchecked

Checked

Edytowanie przepływów pracy zatwierdzania Unchecked

Unchecked

Checked

Zatwierdzanie planu harmonogramu Unchecked

Unchecked

Checked

Zatwierdzenie planu budżetu projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Plan projektu
Dodawanie żądania planu projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Wniosek o zmianę planu projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Wyświetlanie historycznych planów projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Przedłożenie planu do zatwierdzenia Unchecked

Unchecked

Checked

Szablony projektów
Dodawanie szablonów projektów Unchecked

Unchecked

Checked

Tworzenie szablonu z istniejącego projektu Unchecked

Unchecked

Checked

Dodawanie projektu z szablonu Unchecked

Unchecked

Checked

Portfele projektów
Definiowanie portfeli projektów Unchecked

Unchecked

Checked

Przeglądanie portfolio projektów Unchecked

Unchecked

Checked

Dodawanie projektów do portfolio Unchecked

Unchecked

Checked

Widok Gantta Unchecked

Unchecked

Checked

Podsumowanie budżetu Unchecked

Unchecked

Checked

Strategia
Definiowanie celów strategicznych Unchecked

Unchecked

Checked

Łączenie projektów z celami strategicznymi Unchecked

Unchecked

Checked

Ocena atrakcyjności projektu
Tworzenie niestandardowych modeli scoringowych Unchecked

Unchecked

Checked

Odpowiadanie na pytania dotyczące punktacji Unchecked

Unchecked

Checked

Porównywanie wyników projektów Unchecked

Unchecked

Checked

Wsparcie
Podręcznik użytkownika Checked

Checked

Checked

Wsparcie przez e-mail Checked

Checked

Checked

ZAUFALI NAM

INEA
saferoad
mcc_MEDALE
Baranowscy_studio
Skontaktuj się z nami,
aby poznać szczegóły FlexiProject
Jeśli chcesz poznać pełnię możliwości, jakie oferuje FlexiProject, zapraszamy do rozmowy z naszymi specjalistami.