Wykres Gantta

Monitoruj przebieg projektów w sposób graficzny korzystając z wykresu Gantta
Wykres Gantta w FlexiProject pomoże Ci śledzić odchylenia od planu, zarządzać relacjami, kontrolować daty i obciążenie zasobów oraz obserwować ścieżkę krytyczną.

Wykorzystaj pełen potencjał wykresu Gantta w FlexiProject

Bez wątpienia, wykres Gantta to jedno z najbardziej popularnych narzędzi do zarządzania projektami. W sposób wizualny pokazuje harmonogram realizacji projektu. Widoczne są na nim fazy, etapy, zadania oraz kamienie milowe projektu. Z pewnością najważniejszą wartością wykresu jest możliwość zbudowania logicznych relacji pomiędzy zadaniami w projekcie. Dobre programy do zarządzania projektami oferują wszystkie rodzaje możliwych realizacji pomiędzy zadaniami. Są to relacje typu: początek – początek, początek – koniec, koniec – początek i koniec – koniec. Oczywiście istotne jest, aby sposób budowania relacji był łatwy i intuicyjny. Raz zbudowane relacje zapewniają, że zmiana jednego zadania wpływa na zadania od niego zależne. Także dużą zaletą wykresu Gantta jest możliwość zobaczenia, jak rozkładają się wszystkie zadania w czasie trwania projektu.

Wykres Gantta dostępny w programie do zarządzania projektami FlexiProject ma wbudowane wszystkie typy relacji pomiędzy zadaniami, a także oferuje szereg możliwość konfiguracji i dostosowania do skali realizowanego projektu. Użytkownik FlexiProject sam może zdecydować czy chce obserwować na wykresie Gantta właścicieli zadań, terminy ich realizacji czy też ścieżkę krytyczną. We FlexiProject wykres można pokolorować według własnych kryteriów. Na przykład według działów w organizacji albo według priorytetów zadań. Bez wątpienia ogromną zaletą, jaką oferuje wykres Gantta jest możliwość obserwowania odchyleń od zatwierdzonego planu projektu. Dzięki temu kierownik projektu zawsze będzie wiedział, jaki jest prognozowany termin zakończenia projektu i jak się on ma w stosunku do planu. Dużą wartością dla kierownika projektu oraz dla pracowników Biura Zarządzania Projektami jest możliwość jednoczesnego obserwowania wykresu Gantta, oraz poziomu obciążenia zasobów projektowych. Jeżeli kierownik projektu zaobserwuje, że w jakimś okresie trwania projektu wybrane zasoby są zbyt mocno obciążone pracą, to może zmienić terminy zadań. Dzięki temu planowanie krytycznych zasobów staje się zdecydowanie prostsze. Zaawansowane programy do zarządzania projektami pozwalają również na obserwowanie na wykresie Gantta zależności pomiędzy zadaniami pochodzącymi z różnych projektów. To jest szczególnie przydatna funkcja w firmach, które zarządzają programami projektów. Wykres Gantta, aby mógł być powszechnie używany, musi być intuicyjny, oferować duże możliwości konfiguracji oraz zapewniać utrzymywanie logiki projektu po zbudowaniu relacji pomiędzy zadaniami.

Skontaktuj się z nami,
aby poznać szczegóły FlexiProject
Jeśli chcesz poznać pełnię możliwości, jakie oferuje FlexiProject, zapraszamy do rozmowy z naszymi specjalistami.