Skontaktuj się z nami

ZAUFALI NAM

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Planuj i realizuj projekty w jednym, zintegrowanym narzędziu

Harmonogram
Wykres Gantta
Karta projektu
Ryzyko
Budżet
Produkty

Wzmocnij PMO, wdrażaj standardy
i strategicznie zarządzaj projektami-osiągaj cele

Przeglądy projektów

Zautomatyzuj przeglądy projektów dla zarządu

Cykliczne raporty

Zaprojektuj szablon cyklicznych raportu dla Zarządu

Niestandardowe raporty

Zaprojektuj niezbędne raporty

Karta projektu

Zaprojektuj własne karty projektu i inne dokumenty

Zasoby

Efektywnie zarządzaj zasobami

Szablony projektów

Stwórz szablony dla powtarzających się projektów

Bazy wiedzy

Twórz baz wiedzy dla swojej organizacji

Portfele projektów

Zdefiniuj portfele projektów

Strategia

Zapisz strategię firmy

Ścieżki akceptacji

Zdefiniuj własne ścieżki akceptacji

Scoring

Stwórz model oceny pomysłów na projekty

Elastyczność

Skonfiguruj system do swoich potrzeb

Poznaj najważniejsze
wyróżniki FlexiProject

Intuicyjny interface

Dzięki intuicyjności program zapewnia wysoki komfort i przyjazność pracy wszystkim użytkownikom.

Automatyzacja funkcjonalności

Karty projektów, automatyczne przeglądy projektowe, ryzyka, strategia, ścieżki akceptacji, bazy wiedzy to tylko wybrane przykłady budowy standardów i automatyzacji.

Kompleksowy i zintegrowany program

FlexiProject dostarcza wszystkie narzędzia pozwalające zrealizować projekt o dowolnej skali.

Intuicyjność i łatwość wdrożenia

Dzięki swojej intuicyjności tak kompleksowy system jest bardzo łatwy do wdrożenia w całej organizacji.

Dopasowanie do Twojej organizacji

System jest konfigurowalny i elastyczny – pozwala odzwierciedlić własne standardy zarządzania projektami.

Automatyzacja raportowania

Automatyczne przeglądy projektowe usprawniają komunikację między Zarządem, PMO i kierownikami projektów dzięki raportowaniu statusów.

Pełna transparentność dzięki czytelnym raportom i skutecznej komunikacji

Harmonogram
Raporty
Czat
Przeglądy
Plan projektu

Skuteczne zarządzanie projektami z FlexiProject

FlexiProject to nowoczesny i kompleksowy program do zarządzania projektami i portfelami projektów. Oferuje bogaty zestaw funkcjonalności, które pozwalają zarządzać projektami na poziomie operacyjnym i strategicznym. Przeprowadzone badania wskazują na wysoką intuicyjność programu oraz łatwość jego wdrożenia. Ponieważ współczesne organizacje oczekują, że program do zarządzania projektami będzie umożliwiał szerokie możliwości konfiguracji to jest to priorytetem przy rozwoju programu. W szczególności aplikacja umożliwia opracowanie szablonu karty projektu, zdefiniowanie ścieżek akceptacji, opracowanie szablonu raportu dla cyklicznych przeglądów czy też stworzenie modeli scoringowych. Biuro Zarządzania Projektami może odtworzyć role projektowe jakie istnieją w firmie, kategorie projektów czy też kategorie ryzyk. Nie wszystkie firmy decydujące się na program do zarządzania projektami FlexiProject są na zaawansowanym poziomie zarządzania projektami. Firmy, które zaczynają budować kulturę zarządzania projektami mogą na początku uruchomić tylko te moduły aplikacji, które w danej chwili potrzebują.

Program do zarządzania projektami FlexiProject oferuje pełen zestaw narzędzi, aby zaplanować i zrealizować projekt o dowolnej skali. Rozpoczynając projekt zespół projektowy, może wypełnić kartę projektu i zatwierdzić ją w systemie, a potem rozpocząć szczegółowe planowanie. Bez wątpienia sercem programu jest intuicyjny i wygodny w pracy harmonogram projektu. Zespół może dostosować zawartość harmonogramu do skali i potrzeb realizowanego projektu. Z pewnością warto zwrócić uwagę na system ikon ostrzegawczych widocznych na harmonogramie. Jeśli z zadaniem powiązane jest ryzyko, produkt albo pozycja kosztowa to takie powiązanie będzie czytelnie oznaczone ikoną. W szczególności zespół projektowy może korzystać z listy zadań, wykresu Gantta lub z tablic kanbanowych. FlexiProject oferuje możliwość zarządzania budżetem projektu, ryzykami, produktami oraz planem projektu. Również bardzo wygodna jest komunikacja w projekcie za pomocą czatu czy też komunikatorów.

Dla zarządu oraz dla PMO FlexiProject oferuje szereg funkcji do zarządzania projektami na poziomie strategicznym. W szczególności program do zarządzania projektami FlexiProject oferuje możliwość budowania modeli scoringowych, umożliwia powiązanie celów strategicznych firmy z KPI i projektami oraz zarządzanie przy wykorzystaniu portfeli projektów. Z pewnością wyróżnikiem FlexiProject są automatyczne przeglądy projektów. Dzięki temu proces raportowania statusów projektów jest zautomatyzowany. Aplikacja oferuje możliwość tworzenia raportów. Raz opracowane raporty zawsze będą dostępne z aktualnymi danymi. FlexiProject umożliwia zarządzanie zasobami.

FlexiProject istotnie usprawnia
zarządzanie projektami

0
%
Klientów uważa aplikację FlexiProject za intuicyjną
0
%
Klientów twierdzi, że po wdrożeniu FlexiProject poprawiła się jakość i dostępność informacji o projektach
0
%
Klientów uważa, że elastyczność FlexiProject zapewnia dopasowanie do indywidualnych potrzeb organizacji
0
%
Klientów poleciłoby FlexiProject innym firmom

Zobacz opinie naszych klientów

Europlant Phytopharmaca

Michał Wika

Członek Zarządu Europlant Phytopharmaca sp. z o.o

SMAY

Krzysztof Smoliński

Biuro Zarządzania Projektami SMAY

SFD

Bartosz Kogut

Wiceprezes Zarządu SDF S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Piotr Bonarek

Członek Zarządu TU INTER Polska S.A.

GLS Poland

Monika Drozd, Maciej Ostrowski

Biuro zarządzania projektami

TORF CORPORATION

Michał Gumiński

Członek zarządu, Torf Corporation

Krosno Glass S.A.

Magdalena Kuźniar

Kierownik Biura Wdrażania Projektów i Strategii

Continental Farmers Group

Vitalii Dzhumak

CFG Kierownik Biura Zarządzania Projektami

Skontaktuj się z nami,
aby poznać szczegóły FlexiProject
Jeśli chcesz poznać pełnię możliwości, jakie oferuje FlexiProject, zapraszamy do rozmowy z naszymi specjalistami.