Rozpočet

Pro zajištění úspěchu projektu je nezbytné efektivně řídit jeho rozpočet.
Sledujte finance projektu zaznamenáváním výdajů a příjmů a vytvářením prognóz, abyste mohli sledovat odchylky od plánu.
Kontaktujte nás a dozvíte se více o podrobnostech FlexiProject
Pokud chcete prozkoumat všechny možnosti, které FlexiProject nabízí, obraťte se na naše specialisty.