Harmonogram projektu

Buduj harmonogram projektu i śledź postęp w jego realizacji
W intuicyjny sposób twórz harmonogramy projektów korzystając z bogatych możliwości i dużej elastyczności FlexiProject.

Wybierz najlepszy sposób zarządzania harmonogramem

Harmonogram projektu
Wykres Gantta
Tablice Kanban

Zapewnienie efektywnego zarządzania harmonogramem projektu

Postęp
Opóźnienia
Budżet
Ryzyko
Produkty
Raporty

Dostosuj harmonogram do swoich wymagań

Właściwości

Dodawaj właściwości w miarę potrzeb

Widok

Wyświetlaj to, czego potrzebujesz

Powiadomienia

Zarządzanie powiadomieniami

Dni robocze

Definiowanie dni roboczych

Uprawnienia

Definiowanie uprawnień dla elementów harmonogramu

Intuicyjne podejście do planowania projektów z FlexiProject

Harmonogram projektu jest najważniejszym elementem każdego trwającego projektu. Oczywiście istnieją bardziej istotne elementy, takie jak karta projektu, budżet, ryzyko czy analiza interesariuszy. Harmonogram projektu pokazuje, w jaki sposób zespół zamierza osiągnąć cel wyznaczony dla projektu w wyznaczonym terminie. Harmonogram precyzyjnie definiuje strukturę zadań do wykonania w projekcie, wzajemne powiązania między nimi, obowiązki i daty zakończenia każdego zadania. Opracowany harmonogram projektu warto zachować jako oficjalny punkt odniesienia. Umożliwi to analizę odchyleń na etapie realizacji projektu. Właśnie dlatego podczas opracowywania oprogramowania do zarządzania projektami i portfelem FlexiProject zwracamy największą uwagę na doskonałość harmonogramu. W rzeczywistości liczne badania i wymagania użytkowników wskazują, że praca z harmonogramem projektu musi być prosta i intuicyjna. Jest to oczywiście warunek wstępny powodzenia wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami i tego, by zespoły projektowe chciały bez oporów korzystać z tego narzędzia w codziennej pracy projektowej.

Harmonogram projektu zaimplementowany w profesjonalnej aplikacji do zarządzania projektami musi oferować wiele opcji konfiguracji. Zwrócenie na to uwagi pozwoli na łatwe dostosowanie harmonogramu do skali realizowanego projektu oraz preferencji kierownika projektu i zespołu. Aby spełnić wymagania użytkowników, FlexiProject został opracowany w celu zapewnienia wysokiego stopnia konfiguracji. W rezultacie zespół może zaprojektować atrybuty, które chce zobaczyć w harmonogramie; z poziomu harmonogramu może dodawać ryzyka, elementy dostawy i pozycje kosztowe. Harmonogram projektu w FlexiProject pozwala również na wygodną komunikację. W tym przypadku system ikon ostrzegawczych odróżnia harmonogram projektu dostępny w FlexiProject od innych programów do zarządzania projektami. Wszystkie miejsca w harmonogramie, w których zidentyfikowano najbardziej krytyczne ryzyko, w których występują odchylenia od założonego budżetu lub w których status prac nad produktami jest bardzo wyraźnie pokazany w postaci ikon ostrzegawczych. Oczywiście jest to szczególnie przydatne w złożonych projektach, w których uwaga kierownika projektu lub sponsora jest natychmiast kierowana na krytyczne miejsca w projekcie.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach FlexiProject
Jeśli chcesz poznać wszystkie możliwości oferowane przez FlexiProject, skontaktuj się z naszymi specjalistami.