Ryzyka projektowe

Kontroluj i zapobiegaj ryzykom na Twoim projekcie
Nie lubisz niespodziewanych zdarzeń na projekcie? Twórz rejestr ryzyk i ustal plan działania, który skutecznie im zapobiegnie. Zyskaj pewność, że żadne nieoczekiwane problemy nie zatrzymają Twojego projektu.

Od rozpoznania ryzyka do udanej realizacji z FlexiProject

Powszechną wiedzą jest to, że duża liczba projektów nie kończy się w założonym czasie, budżecie a często też nie dostarcza oczekiwanych rezultatów. Z pewnością jest dużo powodów, które wpływają na taki stan rzeczy. Nawet mimo usilnych prób kierownika projektu i całego zespołu projektowego jest bardzo trudno opracować taki plan projektu, który bez istotnych odchyleń da się zrealizować. W szczególności jest to trudne podczas realizacji dużych i kompleksowych projektów. Aby zapobiegać nieprzewidzianym sytuacjom na projektach, powszechną praktyką jest identyfikacja ryzyk projektowych. Ryzyka projektowe to niepożądane sytuacje, które mogą negatywnie wpłynąć na przebieg projektu. Skoro są one niepożądane, to zasadnym wydaje się pytanie, czy da się je przewidzieć i im przeciwdziałać. Bez wątpienia szereg ryzyk da się przewidzieć pod warunkiem, że zespół projektowy regularnie poświęca odpowiednią ilość czasu na identyfikację i ocenę ryzyka. Bez wątpienia, prowadzenie rejestru ryzyk projektowych na każdym dużym projekcie powinno stać się powszechną praktyką. Ryzyka projektowe, po ich zidentyfikowaniu powinny być opisane w dedykowanej karcie ryzyka. Decydując się na wdrożenie programu do zarządzania projektami, warto upewnić się, że posiada on funkcjonalność pozwalającą identyfikować i śledzić ryzyka projektowe.

FlexiProject jest programem do zarządzania projektami i portfelami projektów, który posiada wbudowany rejestr ryzyk projektowych. Ponadto we FlexiProject ryzyka projektowe można w czytelny sposób powiązać z zadaniami na harmonogramie projektu. Jeżeli ryzyka projektowe zostaną powiązane z zadaniami harmonogramu, to wówczas na harmonogramie są widoczne ikony ostrzegawcze sygnalizujące miejsca z ryzykami w projekcie. Przede wszystkim przy realizacji dużych i kompleksowych projektów jest to bardzo przydatne rozwiązanie, ponieważ od razu zwraca uwagę kierownika i zespołu projektowego na zagrożone miejsca w projekcie. Ryzyka projektowe powinny mieć przynajmniej przypisanego właściciela, określony wpływ na projekt oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia, a także plan działania jak im zapobiegać. Zdecydowanie warto promować taką kulturę zarządzania projektami w organizacji, w której systematycznie poświęcany jest czas na identyfikację i omawianie ryzyk projektowych. Rejestracja ryzyk na projektach pozwala też organizacji uczyć się na własnych błędach, poprzez co kolejne projekty są lepiej planowane i realizowane.

Skontaktuj się z nami,
aby poznać szczegóły FlexiProject
Jeśli chcesz poznać pełnię możliwości, jakie oferuje FlexiProject, zapraszamy do rozmowy z naszymi specjalistami.